Rally's Bcause Getaways Bcause

De inhoud van deze webpagina wordt regelmatig geactualiseerd. Toch kan het voorkomen dat de inhoud niet helemaal volledig en/of onjuist is. Wij behouden ons het recht voor om deze webpagina naar eigen inzicht en op ieder moment te veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande aankondiging.

Events Bcause is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging. Wij zijn niet verantwoordelijk voor bestanden van derden die kenbaar aan deze webpagina zijn gekoppelde. Een eventuele koppeling betekent niet automatisch dat wij de inhoud van die bestanden goedkeuren.
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud van deze webpagina kan een gevolg hebben voor intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie. Men is zelf verantwoordelijk voor alles dat hij of zij vanuit deze webpagina verzendt.